Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo...

Zdalna Szkoła + w Gminie Dzierzgowo

Zdalna Szkoła + w Gminie Dzierzgowo Gmina Dzierzgowo przystąpiła do drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. CPPC przekazało kolejne fundusze, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów Gmina Dzierzgowo...

UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Z TERENU GMINY DZIERZGOWO

UWAGA UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH Z TERENU GMINY DZIERZGOWO Informujemy wszystkich mieszkańców Gminy Dzierzgowo, uczestniczących w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych o rozpoczęciu realizacji programu oraz o konieczności przywiezienia n/w odpadów

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo

Zdalna Szkoła w Gminie Dzierzgowo Gmina Dzierzgowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. Umowa została zawarta 24 kwietnia 2020 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o pow

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

Dzierzgowo, 27.03.2020 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zatrzymaj banner przewijany