Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

Dzierzgowo, 28.11.2018 r. GKM.041.1.2018 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2018 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 9.436,96 zł.” Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał...

KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE DZIERZGOWO

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza konsultacje „Rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...

Informacja. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2017 roku.

Dzierzgowo, 20.12.2017 r. GKM.041.1.2017 Informacja „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dzierzgowo w 2017 roku dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.725,00 zł.” Wójt Gminy Dzierzgowo Rafał Kuciński...

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MAJA 2017 ROKU Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 111/XXII/2017 Rady Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany