Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku

Dzierzgowo, 27.03.2020 r. Sprawozdanie Wójta Gminy Dzierzgowo z realizacji Programu Współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2019 roku Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Drodzy mieszkańcy

DRODZY MIESZKAŃCY W związku z pandemią koronowirusa, w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, władze gmin z terenu całego powiatu mławskiego postanowiły o wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów. Urząd Naszej Gminy również będzie wyłączony z bezpośredniej obsługi od dnia 16.03.2020r. do odwołania. Natomiast będzie...

Zatrzymaj banner przewijany