Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku. (informacje w załącznikach)

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie”.

Zapytanie ofertowe w postępowaniu na zadanie pn. „Maluch na starcie” Projekt współfinansowany ze ś

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY

INFOFMACJA O WYBORZE OFERTY Wójt Gminy Dzierzgowo informuje, że w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku wybrana została oferta złożona przez Gminny Klub Sportowy „Tamka” Dzierzgowo. Wój

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014roku.

Wójt Gminy Dzierzgowo ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014roku.

Zatrzymaj banner przewijany