Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo

WÓJT GMINY DZIERZGOWO OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo Przedmiotowa działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona jest w miejscowości Dzierzgowo. Jest to niezabudowana nieruchomość....

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rezlizację zadania p.n.: "Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W"

Ogłoszenie nr 546464-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. Urząd Gminy Dzierzgowo: Przebudowa drogi w miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

URZAD GMINY DZIERZGOWO Informuje, że dnia 19.05.2020 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Dzierzgowie na okres 21 dni zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży: Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka Nr 77/4 o pow. 0,1198 ha położona w miejscowości Dzierzgowo. Kontakt: tel....

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postepowaniu na wykonanie zadania p.n:„Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo”

Dzierzgowo, dn. 14.05.2020 r. PPI.272.2.2020 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 27/2014 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 15.04.2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości...

Zatrzymaj banner przewijany